فال امروز شنبه25 تیر

فال امروز شنبه25 تیر      -          www.Faramodel.ir

فال امروز شنبه 25 تیر برای خواندن فال خود به ادامه مطلب مراجعه کنید.

متولدین فروردین: اگر تاکنون یک نفر پیشنهادتان را رد کرده است. مایوس نشوید. اکنون می توانید اعتبارتان را زیاد کنید. پشتکار و امید حتما شما را به موفقیت خواهد رساند .

متولدین اردیبهشت: متولدین این ماه باید بکوشند روابط خود را با دوستان تازه گسترش دهند، چرا که بهر حال در شرایط امروز نیاز به ارتباطات گسترده دارند. بسیاری از دختر خانم های متولدین این ماه در شرایط بسیار حساس از زندگی خود قرار دارند.

متولدین تیر : باید بیشتر به خانواده توجه کرد و از تلف کردن وقت های خود در بیرون پرهیز نمود. جایی سود چشمگیر و منعفت خیره کننده ای به نظر می رسد اما دسترسی به آن آسان نخواهد بود.

متولدین خرداد: امروز قدرت شما بدون حدو مرز است و شما پذیرنده سلسله افکار متفاوتی خواهید بود هم چنین امروز دارای مهارت خاص برای ایجاد ارتباط با مردم اطراف خود می باشید، پس در حال حاضر میدانید که آنها به چه فکر میکنند حتی اگر به شما راجع به آن چیزی نگویند ارتباطات بدون کلام از این قبیل میزان روابط وتفاهم بین شما را افزایش خواهند داد.

متولدین مرداد : شاید اکنون احساس نموده باشید که دارید به بن بست میرسید و نمیتوانید روی هیچکس حساب نمائید، بنابراین بهترین دوره را دارید که تمام قید و بندهای بیهوده را از دور خود جدا نموده و با تمرکز نمودن روی آنچه که واقعا میتوانید خوشحالتان سازد، هدف و روش جدید زندگی را پیش گیرید.

متولدین شهریور: روحیه در خانه نشستن و یا انزواطلبی و در زندگی ساده و آرام غرق شدن با روحیه متولدین این ماه هماهنگ نیست. بزودی با رسیدن یک گروه تازه، تحولات جدیدی در زندگی و کار شما رخ میدهد. خبر خوشحال کننده ای به شما میرسد

متولدین مهر : کوشش شما برای رسیدن به اهدافتان بی ثمر نخواهد ماند. گرچه وضعیت موجود خیلی خوشحال کننده نیست ولی اطمینان داشته باشید. اوضاع خیلی خوب خواهد شد. امروز به عدد چهار خیلی توجه کنید.

متولدین آبان : به آسانی تحت تاثیر محیط پیرامون خود قرار گرفته و به راحتی از عواطف دیگران متاثر می شوید. احساسات پاک و بی آلایش شما قابل تحسین است. اما باید مواظب سواستفاده افراد سودجو باشید. از طرف یک دوست یا همکار مورد انتقاد قرار خواهید گرفت. از عکس العمل سریع و بدون تفکر بپرهیزید که به نفع تان نیست.

متولدین آذر : نمیخواهید به بعضی از این اعتراضها و ایرادها توجه کنید چون افکار و اندیشه های شما اگر بر مبنای درستی و به حق باشد دیگر هیچ باکی نیست و کسی نمیتواند در آن خللی ایجاد کند.

متولدین دی : کوشش شما برای رسیدن به اهدافتان بی ثمر نخواهد ماند. گرچه وضعیت موجود خیلی خوشحال کننده نیست ولی اطمینان داشته باشید. اوضاع خیلی خوب خواهد شد. امروز به عدد چهار خیلی توجه کنید

متولدین بهمن: مسائل مالی امروز دارای اهمیت زیادی است. اما خودتان را درگیر جزئیات نکنید. مراقب باش که بعضی بی باکی ها و جسارتهای کودکانه میتواند تو را آسیب پذیر کند سعی کن از این مسائل فاصله گرفته و در پرتو یک برنامه ریزی درست موفقیت را برای خود تضمین کنی. تنها با زور نمیتوان این مشکل را حل و فصل کرد سرو صدا و آشوب یا آشفتگی هم کار ساز نمیتواند بود تنها فکری روشن و تدبیری کار آمد می خواهد که به وسیله ی آن بتوان این مشکل را از سر راه برداشت.

متولدین اسفند: زمان خوبی برای تمام کردن کارهای نیمه تمام است و می توانید برای روزهای آینده برنامه ریزی کنید. می توانید اهداف جدیدی را برای خودتان پیدا کنید. هیچ کاری غیر ممکن نیست

فال امروز شنبه25 تیر
رای دادن به این مطلب
اشتراک:


نظر خود را بیان کنید


web statistics